top of page
workshop1.jpg
CPO
Wat is een CPO?
CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het betekent dat wij ons als groep particulieren verenigen om een gezamenlijk woonproject te realiseren. Zo ontwikkelen we onze eigen woningen tegen kostprijs. Omdat we zelf de opdrachtgever zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van het project geven we samen vorm aan onze woonwensen. Aan het einde van het ontwikkeltraject (dat tot de zomer 2022 duurt) en als alle leden hun huis gekocht hebben, gaat de bouw beginnen. De CPO gaat dan over in een Vereniging van Eigenaren (VVE) of een andere beheersvorm. 

Wie zijn wij als CPO Sjalot? 
Om dit project mogelijk te maken en mee te kunnen doen met de loting voor deze kavel hebben we begin 2021 de Vereniging Sjalot opgericht. Tot onze grote verrassing en blijdschap wonnen wij de loting die door de gemeente Deventer werd uitgezet! Als CPO Sjalot bestaan we uit verschillende huishoudens met diverse achtergronden en leeftijden. We zijn een enthousiaste en ondernemende groep mensen die heel veel zin heeft om onze woondroom samen te realiseren. We hebben een duidelijke woonvisie ontwikkeld die je kunt lezen onder het tabblad Onze Visie. 

Wat betreft het ontwikkelproces vinden we het enerzijds belangrijk tempo te maken en anderzijds om te vertragen waar dat nodig is voor een gedegen besluitvorming. Ons besluitvormingsproces vindt plaats volgens het sociocratische model vanuit het consentbeginsel. Dit wordt veel toegepast in woonprojecten en is een manier om tot besluiten te komen in overeenstemming. Een besluit wordt genomen wanneer alle aanwezigen voor zijn, dan wel geen beargumenteerd overwegend bezwaar hebben. De focus ligt op het echt luisteren naar elkaar in plaats van elkaar te overtuigen. Op deze wijze zoeken we naar oplossingen die voor iedereen aanvaardbaar zijn en waarbij we zoeken naar de wijsheid die in de mogelijke bezwaren ligt. 


Informatie en links over deze CPO en omliggende wijk
Deze kavel ligt aan de rand van Deventer en is onderdeel van een wijk met de naam 'De Tuinen van Zandweerd'. Deze wijk wordt op dit moment ontwikkeld en gebouwd en bestaat uit meerdere zelfbouw projecten. Leidende waarden voor bouwen en wonen zijn Natuurlijk, Ingetogen en Vakmanschap. Het wordt een groene wijk met veel oog voor de natuur, duurzaamheid en gezamenlijk wonen. Voor meer informatie zie de links hieronder. Ook vind je hier meer specifieke informatie vanuit de Gemeente Deventer over de CPO kavel. 

 

 
bottom of page