top of page
Image by Arno Smit
 
 
 
 
Onze Visie


Open

We streven naar een woonomgeving waar plek is voor ontmoeting, maar samen is geen must. We weten wat we aan elkaar hebben en we delen bepaalde dingen. Bovenal willen we dat iedereen vooral zijn eigen ding kan blijven doen. Ongedwongen, organisch, luchtig, spontaan. We respecteren autonomie en geven elkaar de ruimte. Het mag soms nergens over gaan, maar het moet altijd goed voelen voor iedereen. Verder leggen we niet te veel vast over wat moet en wat niet mag.  

Om dit op een prettige manier voor elkaar te krijgen, is een open mentaliteit noodzakelijk. Iedereen moet de vrijheid en veiligheid voelen om dingen aan te kunnen kaarten en zichzelf te kunnen zijn. Wij denken dat dit vraagt om verantwoordelijkheidsgevoel, tolerantie en een gezonde portie vergevingsgezindheid.

Besluitvorming vindt plaats volgens het beproefde consentbeginsel: een besluit wordt genomen wanneer alle aanwezigen voor zijn, dan wel geen beargumenteerd overwegend bezwaar ertegen hebben. We vinden graag oplossingen die voor iedereen passend zijn.

 

Delen

Op specifieke onderdelen kiezen we welbewust voor de kracht van ons collectief. Als we met vereende krachten ervoor kunnen zorgen dat we op onderdelen iets kunnen bereiken wat individueel niet kan (zoals tuinonderhoud), of omdat we betaalbaarder kunnen leven (bijvoorbeeld door auto’s te delen), dan doen we dat. We geloven daarbij dat bescheiden particulier bezit kan leiden tot een verhoging van sociale duurzaamheid – en andersom. 

Daarom wordt delen op verschillende niveaus gestimuleerd. Tussen individuen, huishoudens onderling en in collectief verband. Van een kopje suiker tot een schuur met gereedschappen en een gemeenschappelijke ruimte. 

 

Leven (en laten leven) 

Samen bouwen we aan iets heel waardevols. In fysieke zin, maar ook in de manier waarop we dat doen en de tijd die we daaraan spenderen. We bouwen niet aan een woonomgeving die bij het overhandigen van de sleutel klaar is. We investeren doorlopend in onze omgeving, met bezieling, betrokkenheid, flexibiliteit en positieve energie. We gaan er dus niet vanuit dat onze omgeving direct 'af' is. Integendeel!
We zijn ambitieus, maar ook bescheiden. We omarmen het idee van vergankelijkheid / tijdelijkheid en waarderen de rafelige randjes die het leven óók heeft. Imperfectie stimuleert creativiteit en geeft vrijheid. Zo kunnen tijdelijke elementen en een vrije, onbestemde ruimte zorgen voor 'leven in de brouwerij'. We hebben een rotsvast vertrouwen: elk jaar wordt onze plek weer een stukje beter, mooier en betekenisvoller door de bijdragen van iedereen. We scheppen er samen lol in!

Maar natuurlijk!

Met volle overtuiging bouwen we aan een prettige en harmonieuze plek met ‘natuurlijke rijkdom’. Waar woongeluk ontstaat uit een gezond, actief, vrij en sociaal verbonden leven in een kleinschalige en natuurlijke woonomgeving. 

We zoeken verbinding tussen ons als bewoners, onze woningen, het collectief en de wijk daaromheen. We kijken naar elkaar om en zetten waar nodig gezamenlijk de schouders eronder. We zijn gelijkwaardig, open van geest en gastvrij.We hebben oog voor elkaars talenten, achtergronden en verhalen.

Het gebruik van natuurlijke/biobased/circulaire materialen, bovengemiddelde energieprestaties, een duurzame watercyclus en aandacht voor biodiversiteit is voor ons belangrijk. Dit resulteert in een plek waar we ‘natuurlijk wonen’. Voelbaar en zichtbaar voor onszelf en bezoekers. Met een grotendeels gezamenlijke tuin en veel groen rond, op en tegen onze woningen. Niet te netjes en aangeharkt, maar juist natuurlijk en ruig! 

Onze visie is geïnspireerd door de visie van een ander CPO project met de naam meer&deel. 

Schermafbeelding 2021-07-26 om 14.08.12.png
bottom of page